Toyota Solutions Academy
Hotel Clarion Ostrava a Dolní oblast Vítkovic

Další Toyota Solutions Academy tentokráte v Ostravě a Dolní oblasti Vítkovic. Na konzultačních seminářích získáte přehled o možnostech optimalizace logistikých provozů v oblastech:
Automatizace, Štíhlá logistika, Smart Trucks, Modulární li-iony, Bezpečnost podle Toyoty

Kompletní program 6. 11.2019
8:00 – 8:30 Prezence účastníků
8:30 – 8:45 Přivítání a zahájení akce, přemístění do sálů

  Aleš Hušek, Ing. Jan Kohák, Ing. Marcel Pavelka, IEn., Jaroslav Míka, Petr Panáček

8:45 – 9:30 Paralelní program ve skupinách, max. počet v konzultačním bloku je 20 účastníků kvůli diskuzi:
Automatizace / Štíhlá logistika / Smart Trucks / Modulární li-iony / Bezpečnost
9:30 – 9:40 10 min. přestávka

  Aleš Hušek, Ing. Jan Kohák, Ing. Marcel Pavelka, IEn., Jaroslav Míka, Petr Panáček

9:40 – 10:25 Paralelní program odborných bloků:
Automatizace / Štíhlá logistika / Smart Trucks / Modulární li-iony / Bezpečnost
10:25 – 11:00 Přestávka na kávu - 35 min.

  Aleš Hušek, Ing. Jan Kohák, Ing. Marcel Pavelka, IEn., Jaroslav Míka, Petr Panáček

11:00 – 11:45 Paralelní program odborných bloků:
Automatizace / Štíhlá logistika / Smart Trucks / Modulární li-iony / Bezpečnost
11:45 – 11:55 10 min. přestávka

  Aleš Hušek, Ing. Jan Kohák, Ing. Marcel Pavelka, IEn., Jaroslav Míka, Petr Panáček

11:55 – 12:40 Paralelní program odborných bloků:
Automatizace / Štíhlá logistika / Smart Trucks / Modulární li-iony / Bezpečnost
12:45 – 13:45 Oběd Hotel Clarion
13:45 – 14:00 Přeprava do Dolních Vítkovic (společně autobusy)
14:00 – 15:45 Prohlídka DOV + Bolt Tower
(2 skupiny/100 min.)
15:30 - 17:00 Raut v prostorách Dolní oblasti Vítkovic - Svět techniky
16:45 Přeprava do hotelu Clarion Ostrava
Závěr konzultačních bloků Toyota Solutions Academy
TISKOVÁ ZPRÁVA  PŘEHRÁT VIDEO

Automatizace

  
Aleš Hušek, Manažer logistických řešení, Toyota Material Handling CZ s.r.o.
Tel.: 728 360 370, E-mail: ales.husek@cz.toyota-industries.eu

Automatizace přitahuje logistiky i výrobní manažery, kteří stojí před výzvou optimalizace přetížených provozů s nedostatkem pracovníků. Současně s velkou poptávkou po automatizované manipulaci a skladování se také zcela zřetelně ukazují i typické otazníky každé nové implementace. Pro jaký provoz je automatizace vhodná, kdy je vhodné o automatizaci uvažovat, jakou formu automatizace zvolit a jaký je nutný postup a rozfázování příprav? Odpovědi dostanete v tomto odborném bloku.

Štíhlá logistika

  
Ing. Marcel Pavelka, IEn., Jednatel a projektový manažer, API - Akademie produktivity a inovací, s.r.o.
Tel.: 724 950 992, E-mail: marcel.pavelka@e-api.cz

Štíhlá logistika řeší nejen efektivní pohyb materiálu, ale i informační tok, skladové hospodářství, produktivitu pracovníků v logistice, zároveň plánování a to vše za použití principů LEAN managementu. Cílem je zabezpečit co nekratsí průběžnou dobu procesů, efektiviní využití zdrojů a vysokou kvalitu.
Toyota na štíhlých procesech založila legendární výrobní systém TPS.

Smart Trucks

  
Petr Panáček, Telematics & Advisory services manager, Toyota Material Handling CZ s.r.o.
Tel.: 606 731 995, E-mail: petr.panacek@cz.toyota-industries.eu

Chytrý vozík s I_Site - tato technologie doslova propojí logistický provoz a nastaví ho do transparentních a porovnatelných hodnot, a to nejen uvnitř vašeho podniku, ale i vně např. při komunikaci se servisem. Budete mít možnost spravovat řidiče, bateriové hospodářství, škody na vozících a skladu, monitorovat provoz, sledovat servisní reporty, aktivně posílit bezpečnost a snížit ztráty způsobené provozem manipulační techniky. Argumenty a referenci více než 75 tis. monitorovaných vozíků na v Evropě přinese blok Smart Trucks.

Modulární li-iony

  
Ing. Jan Kohák, Produktový manažer, Toyota Material Handling CZ s.r.o.
Tel.: 602 692 178, E-mail: jan.kohak@cz.toyota-industries.eu

Technologie lithium-ion baterií je považována za atraktivní alternativu k tradičním olověným akumulátorům. Nabízí úspory energie, vyšší výkon a flexibilitu, odpadá potřeba tradičních nabíjecích prostor a údržby. Toyota přinesla do praxe další stupeň - modulární systém li-ion baterií. Jaké jsou silné stránky této realizace?

Bezpečnost

  
Jaroslav Míka, Konzultant logistických řešení, Toyota Material Handling CZ s.r.o.
Tel.: 720 744 770, E-mail: jaroslav.mika@cz.toyota-industries.eu

V jaké úrovni zajištění bezpečnosti by se měl pohybovat moderní podnik? Jak komplexně přistoupit k bezpečnosti provozu a současně si stanovit priority v realizaci bezpečnostních opatření? Jak odhalit hlavní rizika, jaké jsou praktické postupy a vybavení pro posílení bezpečnosti? Jak měřit účinnost bezpečnostních opatření? Návod, jak nejlépe postupovat, Vám předá tento odborný blok.

 

REGISTRACE JE UZAVŘENA